Thema(’s): .

‘Gezond’ en energiezuinig complex in Zaltbommel

| De voetbalverenigingen Zuilichem en Brakel gaan samen verder als BZC’14 (Brakel Zuilichem Combinatie). De samenvoeging is noodzakelijk. V.V. Brakel ligt buitendijks en moet haar locatie aan de Waal verlaten. Bovendien kampen beide verenigingen met teruglopende ledenaantallen. Maar de bestaande complexen zijn niet geschikt voor de fusie. Daarom wordt in Zaltbommel een nieuw complex gerealiseerd.

 

Niet alleen de twee voetbalverenigingen gaan zich hier vestigen; ook de twee basisscholen uit Brakel, de D.W. van Dam school en de Willem van Oranje school, krijgen een plek in de multifunctionele accommodatie.

Kansen
Een nieuw, multifunctioneel complex biedt kansen: om zo energiezuinig mogelijk te bouwen, om ‘gezonde’ velden aan te leggen, om samen te werken, om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten voor de toekomst. Het complex moet zich onderscheiden en waarden toevoegen aan de lokale gemeenschap. Met duurzaam wordt verstaan: de financiële haalbaarheid, het versterken van de leefbaarheid, energieneutraal en gedragen door de gemeenschap en andere belanghebbenden, waaronder de gemeente.

Duurzaam inrichten    
De WaardenMakers verdiepen zich in de kansen voor het complex. Het doel is om de locatie op een duurzame manier in te richten voor uiteenlopende activiteiten voor een grote groep mensen. De WaardenMakers denken en doen mee om deze ambitie te helpen realiseren. Voetbalverenigingen zijn namelijk zeer interessante plekken om ontwikkelingen in gang te zetten. Er komen immers veel mensen van jong tot oud en velen zijn hun leven lang met een vereniging verbonden. Hier kun je mensen bereiken als het gaat over duurzaamheidsthema’s.

Buurt heeft inspraak
De WaardenMakers organiseerden meerdere bijeenkomsten om over de accommodatie te praten. Met als doel om een complex te realiseren dat aan ieders wensen voldoet. De laatste voorwaarde waaraan voldaan moest worden, was de fusie tussen de voetbalverenigingen.

Bij de realisatie van het sportcomplex werken de volgende partners samen: V.V. Zuilichem, V.V. Brakel, Van der Ven BV aannemingsbedrijf en De WaardenMakers.