Thema(’s): .

Hoe is de dorpskern in Haarsteeg te verlevendigen?

| Onder leiding van De WaardenMakers brengen studenten Social Work van Avans de leefbaarheid in Haarsteeg in kaart. Zij gaan met allerlei betrokkenen in gesprek over de toekomst van de dorpskern. Dat gebeurt in een leer-werkgemeenschap: een actieve onderwijsvorm, waarbij de studenten direct het werkveld in gaan. Samen met docenten, projectleiders, professionals en experts buigen ze zich over een concrete vraag.

 

Haarsteeg is een kleine gemeente met zo’n 2.100 inwoners. De laatste jaren is het aantal voorzieningen met een sociaal-maatschappelijk karakter, zoals cafés en winkels, sterk teruggelopen. Wat nog altijd sterk is, is de verbinding tussen de inwoners. In 2017 besloot een groep van ongeveer 20 bewoners het tij te keren. Gezamenlijk namen ze het initiatief om een buurthuis aan te kopen. Nu is het aan de groep Avans-studenten om de volgende stap te zetten in het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Oftwel: hoe kunnen we Haarsteeg verlevendigen met als doel om het welbevinden van de inwoners te vergroten?

Boeiende discussie
Als eerste brengen de studenten de huidige situatie in kaart. Wie zijn de betrokkenen en hoe verhouden ze zich tot elkaar? “Dit initiatief is vooral interessant omdat er veel verschillende stakeholders zijn”, vertelt Marina van Breda, procesbegeleider bij De WaardenMakers. “Omdat de studenten zelf ook uiteenlopende ervaringen hebben met kleine woongemeenschappen, ontstaat er een boeiende discussie.”

Leer-werkgemeenschap
Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat een leer-werkgemeenschap van Avans Hogeschool bij De WaardenMakers actief is. Hierbij gaat het er om dat eerste- en tweedejaars studenten zich verbinden aan een bestaande situatie, om competenties als samenwerken, onderzoeken en analyseren te ontwikkelen. “Bij De WaardenMakers zien en ervaren onze studenten in de praktijk wat sociaal werk inhoudt”, zegt docent en opleidingscoördinator Bram van Alten. “Het mooie van deze locatie is dat ze aan den lijve ondervinden dat sociaal werk niet op zichzelf staat, maar is ingebed in een groter maatschappelijk geheel. Ze hebben dus te maken met diverse disciplines. Dat maakt De WaardenMakers voor de studenten en voor ons als school een interessante organisatie.”

Samen doen
In de opleiding Social Work leren studenten vooral om mensen met elkaar te verbinden en hen in beweging te krijgen. Omdat samen doen en meedoen een groter gevoel van welzijn oplevert. De opleiding richt zich op empowerment en sociale rechtvaardigheid. De studenten ontwikkelen zich tot sociaal werkers die mensen stimuleren om voor zichzelf op te komen.