Thema(’s): .

Basisscholen betrokken bij gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

| Het gebied Oostelijke Langstraat tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch (A59) is volop in ontwikkeling. Het gaat hierbij om de aanpak van de infrastructuur, woon- en werklocaties en natuur. Basisschoolleerlingen uit de omgeving worden hierin actief betrokken via Expeditiepoorten. Op verschillende locaties in het gebied leren ze wat er met hun eigen leefomgeving gebeurt en waarom. De WaardenMakers hebben in de ontwikkeling van de poorten een voortrekkersrol.

 

Een gebiedskaart met expeditiepoorten geeft inzicht in de geschiedenis, het landschap, de natuur. De leerlingen leren zo hun eigen landschap kennen, ervan te houden en het in samenhang te zien. Waterschappen, gemeenten, basisonderwijs, provincie en De WaardenMakers gaan een langjarige verbintenis aan om dit initiatief te realiseren.

Gezondheid
Bij de aanpak van de A59 gaat het om het bevorderen van de doorstroming van het verkeer, maar ook om luchtkwaliteit en geluidshinder in het kader van de gezondheid van omwonenden. Ook behoud van natuur, een betere leefbaarheid in de kernen en meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten worden meegenomen.

Het gebied in
Om te weten wat er speelt, gaan kinderen uit de omgeving het gebied in. Inmiddels staan er 4 Expeditiepoorten (Geerpark, HoWaBo, Baardwijkse Overlaat en Energiepark Waalwijk) en zijn er 4 scholen betrokken bij het initiatief (Zomerschool Waalwijk, Kruisboulijn, Vijfhoevenschool en Athena).

GOL-atlas
Per Expeditiepoort zijn 4 lessen ontwikkeld over leefomgevingskwaliteit en gezondheid. Mbo en hbo zijn betrokken bij de ontwikkeling van de poorten. Er is een GOL-atlas voor kinderen, die in samenwerking met Rijkswaterstaat en HAS-studenten tot stand is gekomen. Zij werkten ook mee aan het prototype van een DigiCatch-app voor Natuurmonumenten. Bij de versie 1.0 van de website GOL Expeditiepoorten was een student van de Radboud Universiteit betrokken.

Eerste bevindingen
De eerste bevindingen zijn positief. Zo merken leerkrachten dat leerlingen in de Expeditiepoorten beter leren en zich verbazen over wat er speelt in het gebied. De partners in het GOL vinden de poorten leuk en nuttig.