Thema(’s): .

 

Het gebied Oostelijke Langstraat tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch (A59) is volop in ontwikkeling. Het gaat hierbij om de aanpak van de infrastructuur, woon- en werklocaties en natuur. Basisschoolleerlingen uit de regio worden hierin actief betrokken via Expeditiepoorten. Dit zijn geen fysieke poorten, maar leerlingen betreden hier een locatie waar zij op expeditie kunnen gaan. Zo leren ze wat er met hun eigen leefomgeving gebeurt en waarom. Op dit moment zijn er vier expeditiepoorten: Ecopark Waalwijk, Howabo, Geerpark en de Baardwijkse Overlaat. Het doel is om dit aantal uit te breiden.

 

De WaardenMakers hebben in de ontwikkeling van de poorten een voortrekkersrol. Per Expeditiepoort zijn vier lessen ontwikkeld over leefomgevingskwaliteit en gezondheid. Mbo en hbo zijn betrokken bij de ontwikkeling van de poorten. Er is een GOL-atlas voor kinderen, die in samenwerking met Rijkswaterstaat en HAS-studenten tot stand is gekomen. Zij werkten ook mee aan het prototype van een DigiCatch-app voor Natuurmonumenten. Bij de versie 1.0 van de website GOL Expeditiepoorten was een student van de Radboud Universiteit betrokken.

 

De Expeditiepoorten zijn ontwikkeld in opdracht van Gebiedsontwikkeling Oostelijkelangstraat (GOL). Dit is een programma vanuit de provincie om de leefomgeving tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk te verbeteren.

Partners in dit initiatief

Kindcentrum de Kruisboelijn

Basisschool Athena

Teresiaschool

Basisschool de Vijfhoeven

De WaardenMakers

Poortwachters:


Natuurmonumenten

Gemeente Waalwijk

Gemeente Heusden

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Waterschap Aa en Maas

Heemkundekring Onsenoort

Rijkswaterstaat

Provincie Noord-Brabant