Thema(’s): .

Dat plastic soep wereldwijd een gigantisch probleem is, is bekend. Maar de verhalen over grote plastic eilanden in de oceaan zijn voor veel jongeren nog een ver-van-m’n-bed-show. Reden voor De WaardenMakers en het Fortes Lyceum in Gorinchem om een initiatief te starten dat het probleem dichter bij huis haalt. Er is een convenant gesloten om het initiatief de komende jaren verder uit te breiden.

 

De leerlingen van atheneum 5 op het Fortes zijn druk aan de slag gegaan om in kaart te brengen hoe groot het plasticprobleem in hun eigen stad is. Alle kanten van het verhaal worden bekeken: van de hoeveelheid plastic die in de rivieren te vinden is, tot de plasticstromen van Gorinchemse winkels en het plastic dat te vinden is in het afvoerwater van de wasmachine thuis. De leerlingen hebben na onderzoek diverse proeven en metingen verricht, om duidelijk te krijgen hoeveel plastic en welke soorten terug te vinden zijn. Zo ging een aantal leerlingen (zie foto) op bezoek bij de waterzuiveringsinstallatie in Tiel. Ze onderzochten hoe in de installatie plastic wordt aangetroffen en hoe het water gezuiverd kan worden.

 

Samen met de waterschappen en gemeenten gaan De WaardenMakers en het Fortes Lyceum een aantal evenementen opzetten over plastic soep. Doel hiervan is de inwoners van Gorinchem wijzer te maken over het fenomeen. Én om te laten zien dat je thuis al een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het verkleinen van de plastic soep duizenden kilometers verderop.

Partners in dit initiatief

Fortes Lyceum

De WaardenMakers