Thema(’s): .

 

Het wordt heter, natter en droger. Door het veranderende klimaat staat de samenleving voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen (klimaatadaptatie). Want als we niets doen, kunnen de gevolgen voor de leefomgeving desastreus zijn.

 

Tenzij we er adequaat op inspelen. Bijvoorbeeld door de gemeenten in samenwerking met stakeholders als waterschappen, woningcorporaties, bedrijventerreinen, Brabant Water en de Brabants Milieufederatie. Gezamenlijk moeten zij een klimaatadaptatiedialoog uitvoeren om inzicht te krijgen waar de grootste problemen zitten. De dialoog draagt ook bij aan het vergroten van het bewustzijn over de klimaatverandering. Én het maakt de belangen van de verschillende partners in de gemeenten op een gelaagde wijze inzichtelijk.

 

Om de gemeenten daarin mee te nemen, ontwikkelden De WaardenMakers de ‘Klimaatreis’. Samen met jonge professionals en experts zijn we aan de slag gegaan om de feiten, betrokkenen, belangen, ambities, kansen en innovaties in beeld te brengen in de Klimaatonderleggervan landschapsarchitect en gebiedsinnovator Thomas Jansen.

 

Ook moet duidelijk worden hoe we klimaatadaptatie kunnen verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan thema’s als sociale veerkracht, energietransitie, vergroening, leegstand en veiligheid.

 

De dialoog leidt tot ambitie- en kansenkaarten, die de input vormen voor de klimaatadaptatiestrategie die gemeenten moeten opstellen. De kaarten maken inzichtelijk waar de partners welke maatregelen kunnen nemen.

 

Magazine over klimaatdialogen

Hoe vergaat het gemeenten met de klimaatdialogen? Bevindingen, ervaringen en resultaten in Brabant zijn gebundeld in een online magazine over klimaatdialogen. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met De Waardenmakers.

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

De WaardenMakers

Gemeenten Hart van Brabant

Samenwerkingsverband Waterpoort

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Roosendaal

Gemeente Heusden

Gemeente Gilze Rijen

Gemeente Steenbergen

Gemeente Moerdijk

Gemeente Halderberge

Nivaran Schoep (boven) en Nico van Casteren (onder) studeerden Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein. Ze onderzochten bij de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom in het Waterpoort-gebied hoe het daar zit met klimaateffecten zoals droogte, hitte en wateroverlast. Daarbij verdiepte Nivaran zich in de bodemgeomorfologie en bodemkaarten. Deze bodeminformatie wordt uiteindelijk toegankelijk gemaakt in een augmented reality omgeving. Nico wilde weten voor wie in het gebied de klimaateffecten een belangrijk thema kan zijn. Het onderzoek van de jonge professionals is de voorbereiding op de klimaatdialogen in Waterpoort.