Thema(’s): .

 

Ons klimaat verandert in hoog tempo: het wordt heter, natter en droger. Door deze veranderingen staat de samenleving voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen (klimaatadaptatie).

 

Ook de provincie streeft naar een ‘klimaatproof’ Brabant. Om de gemeenten daarin mee te nemen, is de ‘Klimaatreis’ ontwikkeld. De WaardenMakers gaan samen met jonge professionals en experts aan de slag om de feiten, betrokkenen, belangen, ambities, kansen en innovaties in beeld te brengen. Het is de start van een meerjarig proces, waarin duidelijk moet worden hoe we klimaatadaptatie kunnen verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan thema’s als sociale veerkracht, energietransitie, vergroening, leegstand en veiligheid. De samenwerking met gemeenten moet leiden tot een plan van aanpak voor klimaatprojecten gericht op de grootste knelpunten en kansen uit de klimaatstresstest.

 

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

De WaardenMakers

Gemeenten Hart van Brabant

Gemeenten Waterpoort

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Roosendaal

Gemeente Heusden

Gemeente Gilze Rijen

Magazine Klimaatdialogen

2020 is het jaar van de klimaatdialogen. Alle bevindingen, ervaringen en resultaten in Brabant zijn gebundeld in het online magazine ‘Klimaatdialogen 2020’. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met De Waardenmakers.

 

Lees hier het magazine

Interne klimaatdialoog gemeente Roosendaal

 

De Klimaatreis is een aanpak waarbij De WaardenMakers gestructureerd tot een gedragen klimaataanpak komen binnen een gemeente. Belangrijk element is de Klimaatonderlegger, waarin verzamelde feiten en kennis de basis vormen om de dialoog aan te gaan. De eerste stap is hierbij de interne klimaatdialoog. Onder meer in Roosendaal (zie filmverslag) zijn de eerste gesprekken gevoerd met ambtenaren vanuit verschillende beleidsvelden. Op basis hiervan wordt de Klimaatonderlegger aangescherpt met de bijbehorende oplossingsrichtingen, bedreigingen en kansen. Daarna volgt de klimaatdialoog met externe stakeholders.

 

In verband met het coronavirus zijn de externe gesprekken voorlopig uitgesteld.