Thema(’s): .

 

Ons klimaat verandert in hoog tempo: het wordt heter, natter en droger. Door deze veranderingen staat de samenleving voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen (klimaatadaptatie).

 

Ook de provincie streeft naar een ‘klimaatproof’ Brabant. Om de gemeenten daarin mee te nemen, is de ‘Klimaatreis’ ontwikkeld. De WaardenMakers gaan samen met jonge professionals en experts aan de slag om de feiten, betrokkenen, belangen, ambities, kansen en innovaties in beeld te brengen. Het is de start van een meerjarig proces, waarin duidelijk moet worden hoe we klimaatadaptatie kunnen verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan thema’s als sociale veerkracht, energietransitie, vergroening, leegstand en veiligheid. De samenwerking met gemeenten moet leiden tot een plan van aanpak voor klimaatprojecten gericht op de grootste knelpunten en kansen uit de klimaatstresstest.

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

De WaardenMakers

Gemeenten Hart van Brabant

Gemeenten Waterpoort

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Heusden

Gemeente Gilze Rijen