Thema(’s): .

Klimaatreis voor ‘klimaatproof’ Brabant

| De provincie streeft naar een ‘klimaatproof’ Brabant. Om de gemeenten daarin mee te nemen, is de ‘Klimaatreis’ ontwikkeld. De WaardenMakers gaan samen met jonge professionals en experts aan de slag om de feiten, betrokkenen, belangen, ambities, kansen en innovaties in beeld te brengen.

 

Ons klimaat verandert in hoog tempo: het wordt heter, natter en droger. Door deze veranderingen staat de samenleving voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen (klimaatadaptatie). De WaardenMakers denken hierover mee.

Meerjarig proces
Het is de start van een meerjarig proces, waarin duidelijk moet worden hoe we klimaatadaptatie kunnen verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan thema’s als sociale veerkracht, energietransitie, vergroening, leegstand en veiligheid. De samenwerking met gemeenten moet leiden tot een plan van aanpak voor klimaatprojecten gericht op de grootste knelpunten en kansen uit de klimaatstresstest.

Dialogen
Jonge professionals gaan bij deze Klimaatreis samen met ervaren professionals aan de slag met (multi-)stakeholdersdialogen en het opstellen van zogenoemde feiten-, ambitie- en kanskaarten en klimaatonderleggers. Daarnaast gaan ze kansen in beeld brengen voor klimaatadaptatie en bredere duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Hiervoor wordt binnen De WaardenMakers een projectbureau opgezet.