Thema(’s): .

Nieuwe kenniskring: samen spinnen om energie te winnen

| Wil Nederland in 2050 energieneutraalzijn, dan is er nog een hoop te doen. Het land vol plaatsen met zonnepanelen en windmolens blijkt niet voldoende. En dus moet worden gezocht naar ook andere oplossingen. Onder het motto ‘samen spinnen om energie te winnen’ zijn De WaardenMakers gestart met de kenniskring ‘Slimme Stad en Ommeland’. Een groep koplopers buigt zich de komende maanden over onverwachte energie-oplossingen.

Spinnen gebruiken uitsluitend de wind om hun web te weven. Dachten we. Recentelijk onderzoek toont aan dat ze ook gebruik maken van onzichtbare elektronische velden. Bovendien laat de koepelspin zien dat samenwerken in verwevenheid loont. Door samen met soortgenoten één groot web te weven, is zij in staat om een prooi te vangen die groter is dan zijzelf. De spin gebruikt het onzichtbare in haar voordeel om zo te winnen vanuit het groter geheel. Een vergelijkbaar web heeft de kenniskring ‘Slimme Stad en Ommeland’ voor de energietransitie voor ogen: stad en platteland die vanuit de onzichtbare oplossingen winnen in verwevenheid.

Krachtenbundeling
Deze oplossingen zijn vormgegeven naar het idee van de kringloop. Het gaat hierbij niet alleen om de kringlooplandbouw, maar vooral om een brede kringloop die ruimte laat voor een mix van duurzame energie-initiatieven. Denk hierbij aan biogas, mest, thermische energie uit rioolwater, waterstof, biomassa, zonne-energie en windenergie. Uitgangspunt is de verwevenheid tussen stad en platteland; boeren, waterschappen, Natuurmonumenten en anders partners laten al zien dat ze binnen de groene sector samen met de stad kunnen functioneren als één. Vanuit deze krachtenbundeling gaat de kenniskring op zoek naar innovatieve en circulaire energieconcepten.

Inspirerende praktijkinitiatieven
Sprekers nemen de kenniskringleden mee op reis naar inspirerende praktijkinitiatieven. Aspecten als het verdienmodel, de planologische inrichting, de milieu- en welzijnseffecten, de technische toepassing, de juridische gevolgen van energie-deling en de mogelijkheden om particulieren of andere partners te betrekken, komen tijdens de dialoog aan bod. Het is de bedoeling dat de dialoog vanuit irritatie de inspiratie aanjaagt.

Provinciale Energieagenda
Via de kenniskring ‘Slimme Stad en Ommeland’ brengen De WaardenMakers de pijlers van de provinciale Energieagenda in de praktijk. Het is na het succes van de kenniskring Waterstof de tweede kenniskring die de werkplaats organiseert.