Thema(’s): .

 

Wil Nederland in 2050 energieneutraalzijn, dan is er nog een hoop te doen. Het land vol plaatsen met zonnepanelen en windmolens blijkt niet voldoende. Er moet dus ook worden gezocht naar andere oplossingen. Onder het motto ‘samen spinnen om energie te winnen’ zijn De WaardenMakers gestart met de kenniskring ‘Slimme Stad en Ommeland’. Een groep koplopers buigt zich over onverwachte energie-oplossingen. Stad en platteland die vanuit de onzichtbare oplossingen winnen in verwevenheid.

 

Het gaat hierbij niet alleen om de kringlooplandbouw, maar vooral om een brede kringloop die ruimte laat voor een mix van duurzame energie-initiatieven. Denk hierbij aan biogas, mest, thermische energie uit rioolwater, waterstof, biomassa, zonne-energie en windenergie. Uitgangspunt is de verwevenheid tussen stad en platteland; boeren, waterschappen, Natuurmonumenten en anders partners laten al zien dat ze binnen de groene sector samen met de stad kunnen functioneren als één. Vanuit deze krachtenbundeling gaat de kenniskring op zoek naar innovatieve initiatieven op energiegebied en naar manieren om die te realiseren. De kenniskring zoekt daarbij Brabants eigenaarschap.

 

Via de kenniskring ‘Slimme Stad en Ommeland’ brengen De WaardenMakers de pijlers van de provinciale Energieagenda in de praktijk. Het is na de kenniskring Waterstof de tweede kenniskring die we organiseren.

Partners in dit initiatief

Koninklijke van Ginkel Groep

Brabants Landschap

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Rivierenland

Gemeente Boekel

Technoloog Jan van der Meer

Provincie Noord-Brabant

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Biopolymers Oosterhout

Breda University of Applied Sciences (BUas)

Innovator Jan Piet van der Meer

Milieu-expert Stijn van Liefland

Econoom Rudy van Stratum

Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant

Aannemerij Van der Ven BV

Vastgrip Management en Advies

Stichting Energietransitie Moerdijk

BrabantAdvies

AgriSuits

Jansen Gebiedsinnovatie

De WaardenMakers

PUBLICATIE SLIMME STAD EN OMMELAND

De energietransitie is voor onze samenleving een van de grootste uitdagingen. Van een energiesysteem dat vrijwel volledig gebruik maakt van fossiele en eindige bronnen gaan we naar een systeem dat uitsluitend gebruik maakt van duurzame stromen. In deze publicatie gaat het over de vraag hoe de agrarische sector hieraan kan bijdragen door meer en beter samen te werken in ketens, gebieden en netwerken. Wat zijn de mogelijkheden en kansen als wij onze krachten bundelen op regionale schaal?

Klik hier >