Thema(’s): .

 

De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch wil van het Kruithuis nabij de Zuid-Willemsvaart een vesting/watermuseum maken. Daarmee wil de vereniging aandacht besteden aan water(bewustzijn) en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de UN. Het Bossche museum gaat deel uitmaken van het UNESCO Global Network of Water Museums (WAMU-NET).

 

Water is in de geschiedenis van de Brabantse hoofdstad altijd belangrijk geweest. Bijvoorbeeld in de 80-jarige oorlog tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik. Bij die strijd om de stad speelde water – of juist geen water door drooglegging – een grote rol. Ook nu is water nog steeds essentieel voor de stad. Daarom ziet de Kring Vrienden dit als een kans om bij te dragen aan de omgeving.

 

Om de informatie over verleden, heden en toekomst een plaats te geven in het museum, werkt de kring samen met onder meer De WaardenMakers. In het vesting/watermuseum komen thema’s als ‘water en de Bosschenaar’ en ‘de stedelijke waterkringloop’ aan bod. De WaardenMakers gaan als WaterMakers invulling geven aan de betrokkenheid van het onderwijs. Bijvoorbeeld met het thema plastic soep. Door scholen bij de maatschappelijke uitdagingen te betrekken, wordt bewustzijn gecreëerd en aan mogelijke oplossingen gewerkt.

Partners in dit initiatief

Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

De WaardenMakers

Waterschap Aa en Maas

Brabant Water

UNESCO Global Network of Water Museums