Hierbij gaat het om de directe omgeving van het station: het stationsplein, het busstation, de Spoorlaan, de fietsenstalling en de parkeerplekken aan de zuidzijde.

Het grote probleem is dat het station met de rug naar het centrum ligt, verscholen achter blinde muren. Als je het station uitkomt, is volledig onduidelijk waar het centrum ligt. Op de boom na is het stationsplein (ooit bedoeld als tijdelijke inrichting) redelijk saai. Er is vanuit het plein geen verbinding met de stationshal, waardoor het niet echt uitnodigt als wachtplek. De afvalcontainers zijn een doorn in het oog. De Spoorlaan is al in ontwikkeling. Aan de overkant van het station maken de leegstaande panden op redelijk korte termijn plaats voor appartementen met eronder commerciële functies. Deze plek wordt daarmee aantrekkelijker. De taxistandplaatsen aan de Spoorlaan worden vooral gebruikt als Kiss & Ride-zone. Het is onvoldoende bekend dat de fietsenstalling bij het station een deel van de dag bemand is. Vaak wijken fietsers uit naar andere fietsenstallingen. De zuidzijde is vooral functioneel, er hangt geen sfeer. Het gebied is erg versteend, er is amper groen te bekennen. Duidelijke bewegwijzering naar onder meer Pivot Park ontbreekt.

Opties:

  • De voormalige bloemenshop slopen, waardoor de stationshal een meer iconische functie krijgt en er een duidelijkere relatie ontstaat tussen het spoor en het busstation.
  • Het stationsgebouw slopen, dan wel transformeren, zorgt voor meer overzicht en openheid. De overzijde van de Spoorlaan gaat dan veel meer meedoen in de beleving vanuit het station.
  • De afvalcontainers ondergronds plaatsen, zoals elders in de stad al gebeurt.
  • Duidelijkere bewegwijzering aanbrengen richting het centrum van Oss en andere routes.
  • Eén bewaakte fietsenstalling realiseren samen met NS en ProRail, en de andere sluiten.
  • Meer groen aanbrengen aan de zuidzijde.

Dit alles binnen een integrale visie, waarin ook de andere domeinen worden meegenomen.