Duurzame oplossingen voor mens en maatschappij

| Bij De WaardenMakers staan de maatschappelijke opgaven in Brabant centraal. Inspirerende thema’s die vragen om een vernieuwende aanpak. Zoals de Brabantse samenleving.

 

In onze sterk veranderende samenleving spelen thema’s als actief burgerschap en sociale integratie een belangrijke rol. Vaak als tegenhanger van ongewenste ontwikkelingen, zoals toenemende individualisering en afnemende sociale cohesie.

 

Begrippen als democratie, participatie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit zijn aan de orde van de dag. De WaardenMakers haken hierop in met concrete initiatieven. Zoals een nieuwe huisvestingsoplossing voor asielzoekers, een nieuwe invulling van een zorghotel en een oplossing voor toekomstbestendige wijken.

Initiatieven binnen dit thema